Tjenester

Forberedelse og tilrettelegging av seremonien

I kontorets åpningstid (09.00 – 15.00)

3.900,-

Timepris assistanse dagtid

Dagtid (08.00 – 15.30) 900,- /ettermiddag 1 350,- (15.30 – 21.00) /kveld 1 800,- (21.00 – 08.00) og helg

900,-

Assistanse ved seremoni, 2 mann

Sentrum fra 2 500,- /distrikt fra 5 000,-

2.500,-

Assistanse ved urnenedsettelse

Timepris fra 900,- (se sats timepriser)

900,-

Seremonileder

I regi av IMI, priser fra 4 500,-

4.500,-

Musiker

I regi av IMI, priser fra 3 500,-

3.500,-

Nedlegging og klargjøring i kiste

Utført av IMI

2.000,-

Syning på IMI

09.00-15.00 0,- /etter 15.00 1 000,- pr time /etter 21.00 og i helger 2 000,- pr time

0,-

Håndtering av NAV-søknader

Etter ønske

0,-

Administrasjonskostnader

Fast startpris for hvert oppdrag

1.750,-

Lys, utstyr og pynting ved seremoni

Pynten og oppsettet vil variere noe fra sted til sted

800,-

Sangfoldere med bildedesign

Design av et unikt program inkludert portrettbilde og evt andre private bilder
I tillegg til dette kommer en trykk kostnad på 6,- pr eksemplar

2.400,-

Håndtering av dokumenter til det offentlige

Ved gravferd skal det sendes dokumentasjon til gravplassmyndighet og tingretten

0,-

Strømming og opptak av seremonien

Direktestrømming av seremonien med 2+ kamera i regi av IMI, fra 5 000,-

6.000,-

Produkter

Kister

Her finner du vårt utvalg av kister

Fra 4.500,-

Urner

Her finner du vårt utvalg av urner

Fra 0,-

Blomster

Her finner du vårt utvalg av blomster til gravferd

Fra 150,-

Ventetegn ved grav

Kors, dråpe eller hjerte

950,-

Minnebok

Minnebok 500,- pr. bok levert IMI (ekstra private bilder vil medføre timespris på arbeid)

500,-

Bårebil og transporttjenester

Bårebil med mannskap i seremoni

Kjøring med båre fra IMI til seremonisted og videre til bestemmelsessted i Tromsø innenfor bysonen

5.200,-

Startpris bårebil

Velg blant våre biler

2.000,-

Per løpende kilometer

For bruk av bårebiler utover 20 kilometer (minstepris 500,-)

28,-

Bårebil ved henting i hjemmet

Minstepris bil med rekkevidde innenfor 20 kilometer fra Tromsø sentrum

2.500,-

Overføring av avdøde fra dødssted til IMI

Fra institusjoner i Tromsø sentrum til kjøl hos IMI på hverdager

2.500,-

Mannskap kostnad

Pr time ved transportoppdrag (se sats timepriser)

900,-