Prisoppsettet for en forenklet gravferd er en helt enkel begravelse/bisettelse

Forberedelse og tilrettelegging av seremonien

Samtale og oppfølging av alle avtaler i forbindelse med seremonien
3 500,-

Administrasjon

Fast startpris for hvert oppdrag, inkluderer håndtering av dokumenter til myndighetene
1 600,-

Kiste

Eksempel «Basis», enkel kiste i fibertre se alle våre kister
4 500,-

Nedlegging og klargjøring i kista

Ved IMI eller sykehuset UNN
1 800,-

Overføring av avdøde fra dødssted til IMI Tromsø Begravelsesbyrå AS

Transport av avdøde i kiste eller på båre fra dødssted til begravelsesbyrået
(forutsatt at det er fra institusjon i Tromsø og gjennomført innenfor vanlig åpningstid)
2 500,-

Dødsannonse

En gratis dødsannonse i avisa iTromsø og en minneside med annonsen på IMI sine nettsider
0,-

Assistanse ved seremoni i Tromsø

Mannskap som bærer inn kiste, pynter og gjør i stand i kirka, tar imot besøkende og tar ansvar under seremonien
2 500,-

Pynteutstyr og lys ved seremoni

Lysestaker med levende lys, katafalk og evt. blomstervaser for å lage en verdig ramme
700,-

Enkel blomsterpynt på kisten

3 langstilkede røde roser à 50,- se utvalg av blomster
150,-

Båretransport i forbindelse med seremoni i Tromsø

Eksempelvis: IMI > kirke/seremonisted > gravlund/ krematoriet (med bårebil og mannskap)
5 000,-

Totalpris

22 250,-
  • Merverdiavgift er inkludert for alle avgiftspliktige produkter og tjenester
  • Opplysningene omfatter primært Tromsø kommune