Kostnadsoppsettet for en forenklet gravferd er en helt enkel begravelse/bisettelse

Forberedelse og tilrettelegging av sermonien

Samtale og oppfølging av alle avtaler i forbindelse med seremonien

3.900,-

Administrasjon

Fast startpris for hvert oppdrag, inkluderer håndtering av dokumenter til myndighetene

1.750,-

Kiste

Enkel hvit kiste se alle våre kister

9.000,-

Nedlegging og klargjøring i kiste

Ved IMI eller sykehuset UNN

2.000,-

Overføring av avdøde fra dødssted til IMI Tromsø Begravelsesbyrå AS

Transport av avdøde i kiste eller på båre fra dødssted til begravelsesbyrået
(forutsatt at det er fra institusjon i Tromsø og gjennomført innenfor vanlig åpningstid)

2.500,-

Hygienetiltak

HMS tiltak ved håndtering av døde

0,-

Assistanse ved seremoni i Tromsø

Mannskap som bærer inn kiste, pynter og gjør i stand i kirka, tar imot besøkende og tar ansvar under seremonien

2.500,-

Annonse kun digitalt på IMI sine nettsider

Annonser i papiravisen og på avisene sine nettsider kommer med en kostnad

0,-

Salmebok

I stedenfor trykte sangfoldere deles salmebøker ut som vi synger fra

2.500,-

Pynteutstyr og lys ved seremoni

Lysestaker med levende lys, katafalk og evt. blomstervaser for å lage en verdig ramme

800,-

Båretransport i forbindelse med seremoni

Eksempelvis: IMI > kirke/seremonisted > gravlund/ krematoriet (med bårebil og mannskap)
• Når båretransport overstiger 20 km vil det ofte være NAV dekning av denne

5.200,-

Totalpris

27.650,-

  • Blomster, annonsering i aviser, solosang, servering og andre utlegg, varer eller tjenester kommer i tillegg
  • Merverdiavgift er inkludert for alle avgiftspliktige produkter og tjenester
  • Opplysningene omfatter primært Tromsø kommune