Om det av en eller annen grunn ikke er ønskelig med noen form for seremoni, kun transport av avdøde til krematoriet og urnenedsettelse i kommunen vedkommende bodde i, har vi her satt opp en enkel oversikt.

Administrasjon

Fast startpris for hvert oppdrag, inkludert håndtering av dokumenter til myndighetene

1.750,-

Kiste

Enkel ubehandlet furukiste, se alle våre kister

5.400,-

Nedlegging i kiste

Ved IMI eller sykehuset UNN

2.000,-

Transport av avdøde til krematoriet ved direktekremasjon

Når avdøde dør i Tromsø by og henting skjer fra institusjon på dagtid

5.200,-

Kremasjon og standard urne

Dekkes av Tromsø kommune om man er innbygger i kommunen
• Ellers er kostnaden for dette pr i dag 7.510,-

0,-

Totalpris

Kostnad for en direktekremasjon

14.350,-

  • Merverdiavgift er inkludert for alle avgiftspliktige produkter og tjenester
  • Opplysningene omfatter primært Tromsø kommune