Om det av en eller annen grunn ikke er ønskelig med noen form for seremoni, kun transport av avdøde til krematoriet og urnenedsettelse i kommunen vedkommende bodde i, har vi her satt opp en enkel oversikt.

Administrasjon

Fast startpris for hvert oppdrag, inkludert håndtering av dokumenter til myndighetene
1 600,-

Kiste

Basis – enkel kiste i fibertre, se alle våre kister
4 500,-

Nedlegging og klargjøring i kiste

Ved IMI eller sykehuset UNN
1 800,-

Transport av avdøde til krematoriet ved direktekremasjon

Når avdøde dør i Tromsø by og henting skjer fra institusjon på dagtid
2 000,-

Kremasjon og standard urne

Dekkes av Tromsø kommune om man er innbygger i kommunen
0,-

Totalpris

Kostnad for en direktekremasjon
9 900,-
  • Merverdiavgift er inkludert for alle avgiftspliktige produkter og tjenester
  • Opplysningene omfatter primært Tromsø kommune