Prisoppsettet for en alminnelig gravferd er utvilsomt det mest mønstergyldige ut fra vår mangeårige erfaring, for de ordinære, gjennomsnittlige gravferdskostnadene. Selvsagt er det rom for å gjøre forskjellige valg etter ulikt behov, og variasjonsmulighetene er til dels store. Her finner du oppsett på det vi betrakter som en alminnelig begravelse.

Forberedelse og tilrettelegging av sermonien

Samtale og oppfølging av alle avtaler i forbindelse med seremonien

3.900,-

Administrasjon

Fast startpris for hvert oppdrag, inkluderer håndtering av dokumenter til myndighetene

1.750,-

Kiste

Eksempel “Tradisjon”, se alle våre kister

11.800,-

Nedlegging og klargjøring i kista

Ved IMI eller sykehuset UNN

2.000,-

Overføring av avdøde fra dødssted til IMI Tromsø Begravelsesbyrå AS

Transport av avdøde i kiste eller på båre fra dødssted til begravelsesbyrået
(forutsatt at det er fra institusjon i Tromsø og gjennomført innenfor vanlig åpningstid)

2.500,-

Dødsannonse

En annonse over to spalter, 80 mm bred og 100 mm høy, i avisa Nordlys, på nordlys.no, en annonse i avisa iTromsø og en minneside på IMI sine nettsider med annonsen

3.200,-

Assistanse ved seremoni i Tromsø

Mannskap som bærer inn kiste, pynter og gjør i stand i kirka, tar imot besøkende og tar ansvar under seremonien
– fra 2.500,-

2.500,-

Pynteutstyr og lys ved seremoni

Lysestaker med levende lys, katafalk og evt. blomstervaser for å lage en verdig ramme

800,-

Programfoldere/sangfoldere 50 eks

Private bilder, vi setter opp og designer et unikt uttrykk se designeksempler på programfolder

2.800,-

Kistedekorasjon

En flott dekorasjon med sløyfe som dekker kista se utvalg av blomster

4.100,-

Båretransport i forbindelse med seremoni i Tromsø

Eksempelvis: IMI > kirke/seremonisted > gravlund/krematoriet (med bårebil og mannskap)

5.200,-

Minnebok

En minnebok etter avdøde med annonsen, bilder fra seremonien, blomsterkort og evt. private bilder

500,-

Totalpris

Kostnaden for en alminnelig gravferd

40.300,-

  • Merverdiavgift er inkludert for alle avgiftspliktige produkter og tjenester
  • Opplysningene omfatter primært Tromsø kommune
  • Behovsprøvd gravferdsstønad fra NAV kan tilkomme (spør gjerne for mer informasjon)