Midt i sorgen kan det være vanskelig å håndtere alle praktiske oppgaver. Det er likevel noen ting dere må ta stilling til. Vi loser dere gjennom disse, lager en plan for hvordan gravferden skal være og svarer på alle spørsmål dere måtte ha. 

Ta kontakt med en av oss, så tar vi en prat om veien videre.
Her kan du beregne pris.

1. Begravelse eller bisettelse?

Noe av det første dere må ta stilling til er om avdøde skal ha en begravelse eller en bisettelse. 

 • Ved en begravelse legges avdøde i en kiste og det gjennomføres seremoni som blir avsluttet ved at kisten gravlegges
 • I en bisettelse legges avdøde i kiste og det gjennomføres seremoni før kisten kjøres til kremasjon, deretter blir det en liten urnenedsettelse senere
 • Ved en urnebegravelse er avdøde først kremert før man gjennomfører seremoni med urne som avsluttes ved at urna gravlegges

En begravelse skal etter norsk lov skje innen ti virkedager etter dødsfallet. Da teller man ikke med lørdag, søndag og andre røde dager.

Loven sier at urna skal håndteres innen seks måneder etter dødsfallet. Det betyr at urna må gravlegges (urnebegravelse) eller asken spres innenfor dette tidsrommet. Det kan søkes om utsettelse med tanke på vinteren i nord.

2. Gravstedet

Dersom dere har et gravsted fra tidligere kan dette gjerne benyttes, husk at gravfreden er på 40 evt. 50 år i Tromsø, denne bestemmer når man kan bruke en kistegrav på nytt. En kistegrav har plass til inntil 6 urner, mens gravfreden gjelder ved bruk av gravstedet som kistegrav på nytt.

For et nytt gravsted, må det tas hensyn til hvor det er ledig. Da må dere tenke over om dere ønsker en enkeltgrav, eller om det skal tas ut to, eventuelt tre, gravplasser ved siden av hverandre. 

Det kan være fint å ha et midlertidig gravmerke frem til dere får en ny inskripsjon på gravstøtte som er der, eller til et nytt gravminne er på plass.

3. Hvilken type seremoni ønsker dere?

Fortsatt er det mange som velger å la kirka ta hånd om seremonien, vi legger til rette for alle typer seremonier. 

 • Kirkelig seremoni, kirka tar hånd om seremonien
 • Seremoni tilpasset andre livssyn, det valgte livssynssamfunn tar hånd om seremonien
 • Personlig seremoni, familien definerer innhold og tar selv hånd om eller ber oss om hjelp til å gjennomføre seremonien

Med personlig seremoni mener vi at du selv kan utforme seremonien fritt; hva den skal inneholde og hvor lang den skal være. Vi har både musikere og seremoniledere som gjerne veileder dere i dette. Det er bare å ta kontakt. 
Norsk lov sier at det er de pårørende som definerer hva som er en verdig avskjed.

4. Når og hvor skal seremonien foregå?

 • Hvilken ukedag er aktuell 
 • Hvilket klokkeslett passer
 • Hvilket sted ønsker dere seremonien

Om dere ønsker kirkelig seremoni i Tromsø er det kun mulig tirsdag til fredag kl. 10:00 og kl. 12:00. En bisettelse vil også kunne gjennomføres kl. 14:00.

Ved andre typer seremonier kommer det an på ledige lokaler og når evt. seremonileder har anledning.

Når det gjelder begravelse må det også avtales tidspunkt med graverne. Det har å gjøre med når man kan få åpnet grav.

Vi har et eget rom som kan benyttes til seremonier hos oss på IMI.

5. Kunngjøring av dødsfall og gravferd

Mange synes det er nyttig og fint å kunngjøre et dødsfall og samtidig fortelle om en eventuell seremoni via aviser og/ eller andre medier.

Noen ting du må tenke på: 

 • Skal en evt. dødsannonse stå over 1 eller 2 spalter, og i hvilke aviser/medier?
 • Skal det settes opp en minneside over avdøde?
 • Hvem skal nevnes i kunngjøringen, hvilket symbol ønskes og ønsker dere evt. minneord med?

Hvis dere ønsker en egen minneside gir dere beskjed til oss.

6. Valg av kiste eller urne

Vi har mange ulike kister og urner å velge mellom. De har ulikt utseende, farge og pris. Den mest brukte kista hos oss er en hvit kiste vi kaller “Profil”. Vi kan også skaffe til veie andre typer kister og urner ved behov. Ta bare kontakt med oss. 

Bor du i Karlsøy kommune, har vi et lite lager med «Profil»-kister stående på Karlsøy omsorgssenter. Ønsker du en annen kiste i Karlsøy, gir du oss beskjed slik at vi kan kjøre ut ønsket kiste.

Se oversikt med kister og urner som er tilgjengelige hos oss.

7. Bekledning i kista og syning

Har dere noen klær dere ønsker at den avdøde skal ha på seg? Dette kan leveres til oss, så kler vi på. Dersom noen dør på sykehuset, er det gjerne sykehuspersonalet som kler på og legger avdøde i kista. Da leverer vi klærne dit. 

Det er mulig å få se den døde i kista, dette kaller vi syning. For mange kan det være veldig godt å se den som er død en siste gang. 

Vi arrangerer syning i våre egne lokaler, i seremonirommet vårt. Dette skjer på en verdig og fin måte. Det er kostnadsfritt med syning mellom kl. 09:00 og 15:00. Syning utenom våre kontortider faktureres med 1200,- kroner pr. time om ettermiddagen og etter kl. 21:00 og i helga faktureres det med 1600,- kroner pr. time.

8. Hva skal seremonien inneholde? 

Dere har muligheten til å påvirke innholdet i seremonien. Men det er gjerne noen ting som går igjen: 

 • Sanger og salmer. I kirka er det vanlig med tre salmer ved bisettelse og fire ved begravelse
 • Solistinnslag, som sang og/eller musikk
 • Minneord som leses opp av prest, seremonileder eller familie 
 • Andre innslag, som å tenne lys eller legge på roser

Vi har lister over dyktige solister og musikere, og vil kunne veilede dere i alle valgene dere tar.

9. Sangfolder (programfolder)

En sangfolder inneholder programmet for seremonien. Det er etter hvert ganske vanlig med ett eller flere bilder av den avdøde evt. bilde(r) av noe som hadde betydning for den avdøde, tekst og sanger. 

Noe av det dere kan tenke på her er: 

 • Ønsker dere et fast motiv utfra bilder vi har hos oss?
 • Skal det være sangfolder med eget/egne bilder og evt. eget design?
 • Hvordan skal heftet være utformet, enkel brett eller Z brett?

Vi lager programfolderen fra grunnen i Adobe InDesign. Det betyr at du kan få et unikt hefte med egne bilder både inni og utenpå. Vi setter det sammen akkurat slik du ønsker det eller vi kommer med et forslag. Folderen produseres hos oss på eget utstyr. Uansett vil programfolderen alltid være utformet med avdøde i tankene og på en verdig måte. 

Se eksempler på malbaserte og skreddersydde foldere.

10. Kondolanseprotokoll og minnebok

En kondolanseprotokoll er en bok/et ark som de oppmøtte i seremonien kan skrive navnet sitt på og evt. en hilsen. Da vet de pårørende hvem som var til stede under seremonien. Ved siden av protokollen står det ofte et bilde, et lys og en blomst. 

Vi lager gjerne en minnebok i ettertid, der vi skanner inn protokollen sammen med bilder fra seremonien og blomsterkortene. Det kan være et fint minne å ha for familien. En minnebok kan bestilles i flere eksemplarer.

11. Bestille blomsterdekorasjoner og lage sløyfetekster 

Tradisjonen med å bestille blomster til gravferd er lang i Norge. Det er alltid de pårørende som bestemmer om det skal være blomster eller ikke.

Det dere kan tenke på er: 

 • Hvilken type blomsterdekorasjon ønsker dere?
 • Hva skal stå på sløyfene?

Vi hjelper gjerne til med å bestille og ordne til blomstene. Da stiller vi opp en og en halv time før seremonien, pynter og ordner alle blomster som kommer inn og ser til at seremonirommet er fint pyntet.

Om familien ønsker å bestille blomster gjennom oss, hjelper vi selvfølgelig til. Vi har et tett og godt samarbeid med Kvaløyrosa i Tromsø. De leverer mye fint og lager dekorasjoner som er unike for den gravferden dere ønsker. 

Ta kontakt med oss eller bestill direkte i vårt sortiment.

 • En kistedekorasjon til standard kiste leveres ferdig med sløyfe til seremonien, pris fra ca. 3100,- kroner 
 • Blomsterbukett med sløyfe koster fra 900,- kroner 
 • Blomsterbukett med kort (uten sløyfer) kan bestilles i rimeligere varianter

12. Filming eller strømming av seremonien

Under pandemien er det blitt hyppige forespørsler av direktestrømming av seremoni via internett, slik at flere skal kunne delta i seremonien. Vi innehar utstyr og kompetanse til å gjennomføre dette for dere om ønskelig. Det vil da også være mulig å få et opptak av seremonien tilgjengelig på minnepenn i etterkant.

13. Bærere i gravferden

Mange tenker kanskje ikke på at en kiste som skal bæres ut er stor og tung. Da er det nødvendig å ha bærere. En standard kiste har seks håndtak. Derfor er det fint å ha inntil seks bærere. Ved urnebegravelse er det naturlig med bare én person til å bære. Vi kan bistå om det er vanskelig å finne bærere.

14. Minnesamvær etter gravferden

Det kan være fint å møtes etter en seremoni for å minnes den avdøde. Som oftest er det mat og drikke der, og folk får mulighet til å si noen ord, vise noen bilder eller bare vise sin medfølelse. 

Vi kan hjelpe til med å finne og bestille lokaler i Tromsø, inkl. alt av mat og drikke. Det er også mulig å bestille lokaler og ordne maten hver for seg.