Tidligere var det vanligst å overlate gravferdsseremonien til presten og den kirkelige liturgien. I dag ønsker mange familier å sette et mer personlig preg på seremonien. Velger du en personlig seremoni i et tros- og livssynsåpent seremonirom, får du større frihet til å velge innhold og evt. hvem som kan lede. Denne valgfriheten får du ved å bruke seremonirommet vi har i våre lokaler.

Det kan være ulike grunner til å velge IMI Seremonirom. Noen velger det fordi de har en annen kulturbakgrunn enn den kristne, og har med seg sine egne tradisjoner og ordninger. Andre velger det fordi de ønsker den intime atmosfæren som et slikt lite rom kan gi.

Der pårørende ønsker å utforme seremonien, kan vi bistå med å lage en verdig og fin ramme rundt gravferden. Våre lokaler tar 50 gjester.

Vi formidler også dyktige seremoniledere og musikere om dette er ønskelig.

Personlig seremoni

Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra pårørende som har opplevd en personlig seremoni hos oss. Den beskrives ofte som minneverdig, nær, unik og meningsfull. Å skape en personlig seremoni for en som har stått deg nær, kan være fint i forhold til din egen sorgprosess. Mange ønsker også å lage en seremoni i tråd med hva den avdøde selv ønsket. Hos oss får de pårørende ta regien og beslutningene selv.

Verdig ramme

Rommet fungerer fint til syning. Familie og venner kan komme og se sin kjære i åpen kiste, i et trygt og varmt rom. Vi legger til rette for at familie og pårørende kan få tatt en siste avskjed.

Seremonirommet kan også brukes til båreandakt. Vi stiller gjerne opp for å lage en verdig ramme rundt slike stunder.

Alle er hjertelig velkommen til å besøke oss for en uforpliktende omvisning i seremonirommet.