Det er blitt mer og mer vanlig å planlegge sin egen gravferd. Kanskje er det noe du kunne tenke deg?

Ønsker fra deg vil gjøre forberedelsene til gravferden mye lettere for dine etterlatte. Dine ønsker skal behandles med respekt og i størst mulig grad tas hensyn til. 

En gravferd er et tilbakeblikk på livet, og skal handle om den som er gått bort. Samtidig skal seremonien også uttrykke tanker og sorgen til de som står igjen. Et nedskrevet ønske blir derfor en fin rettesnor for de etterlatte.  Du har mulighet til å nedtegne dine ønsker hos oss. Du kan enten ta direkte kontakt med oss for å få veiledning, eller bruke priskalkulatoren for å se hvilke muligheter som finnes.