Det er mer og mer vanlig å planlegge sin egen gravferd. Kanskje er det noe du kunne tenke deg? Ønsker fra deg vil gjøre forberedelsene til gravferden mye lettere for dine etterlatte. Dine ønsker blir behandlet med respekt, og skal i størst mulig grad bli tatt hensyn til. 

En gravferd er et tilbakeblikk på livet, og handler om den som har gått bort. Samtidig skal seremonien også uttrykke tankene og sorgen til de som står igjen. Et nedskrevet ønske er derfor en fin rettesnor for de etterlatte. Hos oss har du mulighet til å nedtegne dine ønsker. Du kan enten ta direkte kontakt med oss for å få veiledning, eller bruke skjemaet beregn pris for å se hvilke muligheter som finnes.