Mange synes det er fint å ha et sted å uttrykke sorgen ved hjelp av noen ord. Vi kan opprette en minneside på vårt nettsted. Her kan venner, familie og kjente legge inn en siste hilsen. Her kan dere også dele dødsannonsen og informasjon om seremonien og eventuelt minnesamvær. 

Du som oppretter minnesiden kan legge inn et bilde av den som er død. Mange legger også inn en tekst fra dødsannonsen eller programfolderen for gravferden.  

De som har lyst til å legge igjen en hilsen, gjør det ved å trykke på knappen “send minneord” på den aktuelle siden. De kan også tenne et virtuelt lys for sine kjære. 

Ikke alle ønsker en egen minneside. Et alternativ er å ha en lenke til dødsannonsen og en mulighet for å bestille blomster til gravferden.

Ta kontakt med oss om du vil lage en minneside.