Et gravminne er en stein eller en gjenstand i jern som settes opp ved graven. Som oftest er det skrevet navn, fødsels- og dødsår på den.

Mange ønsker å risse inn en tekst som sier noe om den som er død. Det kan være et dikt, et vers eller noen personlige ord. Du kan også sette et religiøst symbol eller et annet type motiv på gravminnet. Det er i stor grad opp til deg hva du velger. 

Det er mange modeller å velge mellom, du kan også utforme et gravminne selv. Uansett blir hvert gravminne helt unikt. 

Personlig gravminne

Vår samarbeidspartner Nergård Steinindustri AS på Eide hjelper oss å produsere gravminnene. De er landets ledende leverandør innen gravstein. Både for oss og dem er det viktig å bygge opp et godt tillitsforhold til pårørende som skal bestille en gravstein. Det gjør vi ved tett og personlig oppfølging av deg som skal bestille et gravminne. 

Gravminner har en lang historie i Norge, og har blitt satt opp helt fra førkristen tid. I middelalderen ble det anlagt kirkegårder rundt kirkene. De tidligste gravminnene fra den perioden var av stein, og lå liggende i gresset på kirkegården. Dette var vanlig helt fram til 1700-tallet. Gravminnene kunne også være inne i kirken, nedfelt i gulvet. 

Bestill et gravminne fra Nergård Steinindustri AS