Tekst til dødsannonse

Annonsen sendes inn til oss for setting.

Annonsetype
Symbol(Påkrevd)

Symbol øverst i annonsen
Her skriver du inn navn på avdøde
Fødselsdato(Påkrevd)
dd.mm.åååå
Dødsdato(Påkrevd)
dd.mm.åååå
Her kan du skrive inn et vers, et dikt eller et ord
Stedsnavn, der de pårørende bor
Skriv inn navn på evt ektefelle/partner
Familie kolonne 1
Her skriver du inn navn på evt barn av avdøde
Familie kolonne 2
Her skriver du inn navn på evt barn av avdøde
Navn midtstilt nede
Her kan du liste opp barnebarn evt andre navn i rekkefølge
Her skriver du inn hvor og når seremonien skal være
Eks: Alle er hjertelig velkommen… Like kjært som blomster er… Takk til sykehjem NN…
Navn