Et dødsfall kunngjøres ved å sette inn en annonse i papiravisen og/eller i nettavisen eller kun på vårt nettsted. Det er mulig å kombinere disse. 

Du kan velge å ha en annonse over én spalte eller to spalter. De forskjellige avisene har forskjellige maler. Du kan ha ulike symboler over navnet om du ønsker det, som et kors, en rose eller et annet symbol. 
Frist for å sette annonse i papiravis er vanligvis et døgn før innrykk.

Eksempler på ulike utforminger her:

Send inn tekst til IMI

Du kan bruke dette skjemaet for å sende inn tekst som skal være med i kunngjøringen.

Annonse 1 spalte
Annonse 1 spalte
Annonse to spalter
Annonse to spalter

Vers og minneord

Du står naturligvis fritt til å ordlegge deg slik du ønsker. For å være til litt hjelp, har vi listet opp noen tekstforslag her:

“Han ville ikkje snakke om spora han la etter seg. Han ville tråkke ein sti som peika framover for oss som vart igjen.”

“Å møtes og skilles er livets gang. Å skilles og møtes er håpets sang.”

“Å leve er som det å fylle perler på en tråd— èn for lyse minner og en annen for de grå. Hver enkelt har sitt perlebånd med dyrebare minner, for minner varer evig, om enn livet selv forsvinner.”

“Vår dype/dypeste takknemlighet.”

“Vi, som møtes noen korte stunder, barn av samme jord og samme under, på vårt livsløps stormombruste nes — skulle omsorgsløst vi gå og kalle? Samme ensomhet oss venter alle, samme sorgens sus på gravens gress.”

“Vi søker mot kveld et hvilested, og finner engang det siste. Du senker dine netter ned og lar våre øyne briste!”

“Vi lyser fred over ditt ( gode / kjære ) minne.”

“Vi gråter fordi du er borte og i glede fordi du har levd, lar tårene renne slik de aldri har gjort det — et hjertegodt menneske har døden nå krevd.”

“To trette, slitne hender for alltid er lagt ned. Tilbake står ditt minne; over det vi lyser fred. Din kjærlighet du ga oss — du alltid er oss kjær. Den siste takk og hilsen fra oss som sto deg nær.”

“Tenk når engang i himlens gylne saler jeg med den venn som jeg på jorden fant, i lyset om et evig liv skal tale, og om det liv som lik en drøm forsvant.”

“Takk for tiden (som) vi fikk sammen. | med deg.”

“Takk for (all/din) kjærlighet og omsorg. | (som) du gav oss (alle).”

“Takk for ditt liv.”

“Takk for din omsorg for oss (alle).”

“Takk for alt. /(som) du var for oss.”