Urne: Standard

0kr

Dette er urnen som krematoriet i Tromsø gir med ved kremasjon. Denne inngår i kremasjonsprisen og er derfor gratis når avdøde tilhørte Tromsø kommune.