Urne: Bjørk – heltre

Bjørke urne laget av en del av bjerkestammen.
Slik naturen, er blir ingen urne helt like.

4 500kr

Urnen blir frest ut av hele stammen inkludert barken. Lokket lages av samme stamme. Et naturtau holder lokk og urne sammen, tauet benyttes også til å bære og senke urnen. Diameter: ca 220 mm Høyde: ca 310 mm Vekt: 4,5 kg