Dersom man velger kremasjon, kan man enten sette ned urnen på et gravsted eller velge å spre asken i naturen. Det må du gjøre innen seks måneder etter dødsfallet. 

Fylkesmannen må gi tillatelse til at asken etter en død person spres i naturen. Dette kan enten skje på land eller i vann. Det må gjøres på en respektfull og verdig måte. 

En forutsetning for tillatelse, er at askespredningen skjer i respekt for den døde og at det var et uttrykt ønske fra den som er død.

Det er den ansvarlige for gravferden som søker om tillatelse. Men en nålevende person kan også søke om tillatelse før sin egen død.

Når tillatelsen er gitt, er det den som har søkt som skal spre asken.

Kan jeg oppbevare urnen hjemme? 

Nei, for i Norge er det lovpålagt at urnen enten må settes ned på en offentlig gravlund, eller at asken spres på tillatt sted. Må den graves ned i påvente av askespredning? Eller må den oppbevares et sted – krematoriet?