,

Vegar Olsen

Begraves fra Kroken kirke, fredag 11. januar kl. 12.00 til Elvestrand gravlund.
Like kjært som blomster er en gave til sønnen på kontonr.: 1208.25.69799

Stille og taus ifra oss du gikk.
En takk fra oss alle for alt du har gitt.

Minneord

Savne dæ kompis

Tom

Uttrykk dine kondolanser