,

Trond Johan Rørtveit

«Så lukker vi deg i våre hjerter inn
og gjemmer deg innerst inne.
Der skal du fredfullt få bo i våre sinn,
som et kjært og dyrebart minne.»


Begraves fra Tromsdalen kirke

tirsdag 16. november kl. 12.00,
deretter til Elvestrand gravlund

Like kjært som blomster
er en gave til Kirkens Bymisjon Tromsø,
konto 7011 05 18593;
gaven må merkes «Minnegave Trond Rørtveit»

En varm takk til Hjemmetjenesten Tromsdalen
og alle andre gode hjelpere

Minneord

Takk for alle gode minner kjære Trond. Hvil i fred.

Annbjørg og Øistein

Hvil i fred?

Lovise

Mange takk for de mange inspirerende møtene med deg. Din klokskap og vennlighet står det respekt av og vitner om den bauta du var i ditt virke. Hvil i fred Trond.

Roger Larsen

En siste hilsen med takk for mange gode minner. Hvil i fred.

Edith Samuelsen

En siste hilsen fra barndomsvenner i Finvåg

Elsa, Herbjørg, Harald, Øystein, Torbjørn og Lise-Lotte

En siste hilsen med takk for gode minner.

Karin, Bernth Chr og Lars Normann Johansen

Hvil i fred, kjære Trond❤️

Rita Larsen

Tente lys

 • Klara Johanne Strand

 • Lene Fredriksen

 • Daniel Traasdahl

 • Døsvik

 • Helene Rørtveit

 • Roger Larsen

 • Leif Sørensen

 • Øystein Woie

 • Torill og Per Gustav

 • Tone Haugan

 • Synnøve Ness

 • Stig Kjelstrup

 • Vivian Marie Juul Andreassen

 • Ann Eli og Stein Roar

 • Herbjørg Schistad

 • Torbjørn Hansen

 • Einar og Helene

 • Nunne

Uttrykk dine kondolanser