,

Trond Kristian Bruun-Hanssen


Bisettes med Requim messe
i Karmelittklosteret,
tirsdag 25. januar kl. 13.00

Pga. pandemien finner bisettelsen
sted med familie og inviterte venner

I stedet for blomster ønskes en minnegave
til Karmelittklosteret i Tromsø,
ktnr: 6420.05.10281, merk med
«Trond Kristian Bruun-Hanssen»