,

Tormod Johan Jensen

Alle som ønsker å ta et siste farvel med Tormod er velkommen til begravelse fra Sállirsalen, Tromsø krematorium, onsdag 25. april kl. 13.00

Skiltet til gravlund

I våre hjerter er du gjemt,
for en som deg blir aldri glemt.

Uttrykk dine kondolanser