,

Tor Anton Hansen

Så lukker vi deg i hjertet inn
og gjemmer deg innerst inne;
der skal du for alltid bo i vårt sinn
som et kjært og dyrebart minne.

Urnebegravelse i Elverhøy kirke
tirsdag 6. september kl. 12.00

Uttrykk dine kondolanser