,

Svein Norum

No lukker jeg mitt øye,
o Fader i det høye,
i varetekt meg ta.
Fra synd, fra sorg, fra fare
min engel meg bevare,
som ledet har min fot i dag.

.
Begravelse fra Hillesøy kirke
fredag 28. oktober 2022 kl. 11.00
til Hillesøy kirkegård