,

Sigrid Marie Haugen

Begraves fra Elverhøy kirke, torsdag 10. desember kl. 10.00 til Tromsø gravlund.
Seremonien avsluttes ved graven.

På grunn av koronarestriksjoner er seremonien forbeholdt nærmeste familie.

Stille og taus ifra oss du gikk.
En takk fra oss alle for alt du har gitt.

Uttrykk dine kondolanser