,

Paula Annie Klæbo Pettersen

Begraves fra Tromsdalen kirke
torsdag 16. desember kl. 12.00
til Elvestrand gravlund

Alle som vil ta farvel med Paula
er hjertelig velkommen

En stor takk til personalet
på Hjertemedisinsk avd. UNN
for en fantastisk ivaretakelse av oss alle