,

Ole Thyholdt

Du har stille vandret bort,
og savnet vil bli tungt og stort.

?
Bisettes i Elverhøy kirke

fredag 19. mai kl. 14.00

En stor takk til ansatte på
Lungemedisinsk sengepost
for god omsorg og pleie

Vennligst ikke send blomster til hjemmet