,

Lovise Marie Lockert Andersen

Det kom en dag
en stille vind
og strøk så ømt
ditt trette kinn,
liksom et lys som
sluknet ut
din livsdag nu har tatt sin slutt.

Takk for alt, du vil bli savnet

?
Begraves fra Sengskroken kirke
fredag 2. februar kl. 11.00
?
Alle som ønsker å følge mor
til hennes siste hvilested er velkommen
?
Minnestunden avsluttes ved graven
?
En stor takk til alle på Bosenteret for god omsorg og pleie
?