,

Lars-Ivar Brekkland

Bisettelsen blir fra Sállirsalen, Tromsø krematorium, torsdag 7. februar kl. 14.00

I stedet for blomster kan en gave gis til Stine Sofies Stiftelse på konto: 9495 05 04794

Det led mot aften, din sol gikk ned.
Din smerte stilnet, og du fikk fred.

Uttrykk dine kondolanser