,

Karin Therese Nyvold

Takk for alt
som du var for oss

 

Alle som ønsker å følge Karin til graven,
er velkommen til Elverhøy kirke
fredag 22. april 2022 kl. 12.00

I stedet for blomster til båren
ønskes heller en gave til Demensforskning
— konto 8200 06 16903 eller Vipps 546013 —
gaven må merkes
«Minnegave Karin Therese Nyvold»

Minnehøytideligheten avsluttes
på Tromsø gravlund