,

Karin Johanne Jakobsen

Bisettes fra Karmelittklosteret, “Totus Tuus”,
mandag 16. april kl. 12.00.
Alle som ønsker å minnes Karin, er hjertelig velkommen.

Ei blomster, ei tårer kan takke deg, mor, for alt hva du var for oss her på jord.
Så lukker vi deg i hjertet inn og gjemmer deg innerst inne;
der skal du for alltid bo i vårt sinn som et kjært og dyrebart minne.

Morfar har rakt ut hånden, Mormor har grepet den; på den andre stranden møtes de igjen.

Uttrykk dine kondolanser