,

John Kjetil Nilsen

Din tapre strid for livet, den er over.
Din lange kamp mot sykdom, den er endt.
I fred og uten sorger nå du sover,
befridd for hver en smerte du har kjent.

Seremonien har funnet sted i stillhet,
etter John sitt ønske