,

Johan Martin Andreassen

To trette, slitne hender for alltid er lagt ned.
Tilbake står ditt minne; over det vi lyser fred.
Din kjærlighet du ga oss — du alltid er oss kjær.
Den siste takk og hilsen fra oss som sto deg nær.

Begraves fra Kvaløy kirke
fredag 24. mars kl. 10,
videre til Henrikvik gravlund