,

Jan-Fredrik Lund

Vi savner deg


Bisettelse i Sállirsalen

tirsdag 4. januar kl. 14.00

Grunnet tidens krav bes om påmelding til
Magne — 48 21 52 66 (telefon eller SMS)

Minnestunden avsluttes i Sállirsalen

Like kjært som blomster er en gave til
Kirkens Bymisjon, konto 7011 05 18593;
merkes «Minnegave Jan-Fredrik Lund»