,

Inger Marie Sneve

Takk for din varme
og kjærlighet
          ❤️

?
Bisettelse i Elverhøy kirke

fredag 27. januar kl. 14.00

?

Like kjært som blomster er en gave
til Kirkens Bymisjon Tromsø
kontonr.: 4700 24 12116 / Vipps 13732
Gaven merkes
«Minnegave Inger Marie Sneve»

Minneord

Takk for fine minner og godt naboskap på Myreng ❤️

Kari Krogstad

Takk for godt naboskap i Fagereng Borettslag❤️ Hvil i fred Inger?

Åse Gundersen og Svein Lavold

Takk for alle år med ditt gode vennskap.

Marit Sneve Tunes

Takk for alle gode møter gjennom et langt liv! Og for god hjelp da vi trengte det.
En varm hilsen til Anne Line og Jon Arne fra oss på Moen.

Marit Vorhaug Fossland

Takk for alle minner du har gitt oss.❤️

Dag Sørflaten

Tente lys

 • Sissel Ebeltoft

 • Ann Tove Heitmann

 • Edith Holm

 • Britt Vaaja

 • Annike Selmer

 • Johanne Langø Dahl

 • Reidun Skoglund ?❤️

 • Marianne og Asbjørn Engum

 • Solbjørg Melbye

 • Marit Sneve Tunes

 • Hans Martin Sørflaten og Torunn Bakkeland.

Uttrykk dine kondolanser