,

Hermod Johan Pettersen

Begravelse fra Tromsdalen kirke
fredag 22. juli 2022 kl. 12.00

I stedet for blomster kan bidrag gis til
Parkinson-forskning — konto 6116 56 67289;
innbetalinger merkes
«Minnegave Hermod Johan Pettersen»

Minnestunden avsluttes på
Vangberg gravlund