,

Harald Arne Larsen

Så tomt og stille det blir her hjemme,
når den man elsket forlatt oss har,
ei mere høre din kjære stemme,
takk for alt du for oss var.


Begraves fra Kroken kirke

tirsdag 30. november, kl. 12.00
og videre til Elvestrand gravlund

De som ønsker å delta på
minnesamværet etterpå,
bes melde seg på
via SMS til Marita (971 56 747)

Minneord

Hvil i fred ?

Tente lys

  • Johanne Pedersen

  • Oddbjørg Gabrielsen

  • Hugo Seljelv

  • Ann Sofie Andersen

  • Marianne Seljelv-Valen

Uttrykk dine kondolanser