,

Hans Julius Kristiansen

Si ikke med sorg at jeg er død,
men med glede at jeg har levd.

Urnebegravelse fra Elverhøy kirke
tirsdag 16, august kl. 14

Tente lys

 • Inger Berg og Asbjørn Wilhelmsen

 • Liv og Helge

 • Leila

 • Oddvar og Ann-Monica

 • Roy magne Kristiansen

 • Jan og Torhild

 • Randi

 • Rigmor Johansen ❤

 • Hege❤

 • Gudrun

 • Grethe Carlsen

 • Anne-Lise og Kyrre

 • Runa ❤️

 • Silje Soleng

 • Eva og Anita

 • Sidsel og Arne

Uttrykk dine kondolanser