,

Gerd Karlsen

Så lukker vi deg i hjertet inn
og gjemmer deg innerst inne;
der skal du for alltid bo i vårt sinn
som et kjært og dyrebart minne.

?
Begraves fra Elverhøy kirke
torsdag 16. november kl. 12.00
seremonien avsluttes på Vangberg gravlund
?
Alle som ønsker å ta farvel med
mamma er velkommen
?