,

Gaute Rein

Borte for alltid, men likevel nær —
du var for oss alle så inderlig kjær.
Din godhet og styrke vil aldri bli glemt;
innerst i hjertene har vi deg gjemt.


Begraves fra Elverhøy kirke
tirsdag 3. oktober kl. 12.00

Sørgehøytideligheten avsluttes ved graven