,

Erling Martin Nylund

Det led mot aften
og sol gikk ned;
ditt hjerte stilnet
og du fikk fred.
.


Urnebegravelse

fra Elverhøy kirke
tirsdag 10. mai 2022 kl. 14.00
til Vangberg gravlund

I stedet for blomster
ønskes heller en gave
til Barnekreftforeningen
i Troms og Finnmark,
konto 4750 09 63782

Gaven bør merkes
«Minnegave Erling Nylund»