,

Emma Kristofa Sandvoll

Herren er min hyrde

Begraves fra Tromsdalen kirke
fredag 2. september kl. 10.00
til Leirbakken gravlund

Alle som vil følge mor til
siste hvilested er velkommen

Minnestunden avsluttes ved graven

Tente lys

  • Takk for godt naboskap. Hvil i fred. Aud og Ivar m familie

Uttrykk dine kondolanser