,

Edith Johanne Domben

Midt i sorgen lyser alle gode minner.

Bisettelse i Kroken kirke
tirsdag 15. mars kl. 10.00
seremonien avsluttes i kirken

Alle som ønsker å ta farvel
med Edith er velkommen

En stor takk til Helsehuset,
Lindrende avdeling for
god omsorg og pleie