,

Arvid Aanstad

For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere,
sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker.
Jeg vil gi dere framtid og håp.

🌷
Alle som ønsker å ta farvel med Arvid
er hjertelig velkommen til begravelse
i Grønnåsen kirke mandag 25. mars kl. 12.00

En hjertelig takk til personalet på Helsehuset
for god pleie og omsorg

Uttrykk dine kondolanser