,

Anne Vekve

Far har rakt ut hånden, mor har grepet den;
på den andre stranden møtes de igjen.

Bisettelse i Tromsdalen kirke
torsdag 20. januar kl. 14.00

Ønske om deltagelse bes henvende
seg til Vidar, tlf. 90090284